Soruşturma Dosyasının UYAP'tan Açılması

Soruşturma Dosyasının Uyaptan Açılması Talebi (Avukatlar İçin)


DİKKAT DİKKAT : SAVCILIK/SORUŞTURMA DOSYALARININ VATANDAŞLARIN UYAP SİSTEMİNDE GÖRÜNTÜLENMESİ OCAK 2023 İTİBARİYLE HALA MÜMKÜN DEĞİLDİR. AŞAĞIDA BELİRTİLEN YALNIZCA AVUKATLARIN UYAP SİSTEMİ İÇİN YAPILABİLİR.

Soruşturma dosyasının Uyaptan görüntülenebilmesi için \"Avukatın Soruşturma Dosyasını İnceleme Talebi\" göndermesi ve savcının onay vermesi gerekmektedir. 

UYAP\'a girdikten sonra dosya sorgulama kısmından yargı türü \"CBS\" olarak seçilmeli. 

Uyap üzerinden soruşturma dosyası ancak savcı onayından sonra görüntülenebildiği için evrak gönderme kısmından \"Avukatın Soruşturma Dosyasını İnceleme Talebi\" seçilerek talep gönderilmeli. Dosya, UYAP üzerinden erişime açıldıktan sonra dosyaya giren evraklar UYAP\'ta gözükmemektedir. Yani dosyanın size erişime açıldığı tarihe kadar dosyaya giren evrakları görebiliyorsunuz yalnızca. Bu nedenle yeni gelen evrakları görebilmek için dosyaya devamlı dosya inceleme talebi göndermek gerekiyor. Ayrıca bazı savcılıklar inceleme talebinin içerisine dosyaya sonradan girecek evraklara erişimin de talep edilmesi halinde devamlı dosya inceleme talebi gerekmediğini belirtmektedir.  Aşağıdaki dilekçeye bu husus eklenebilir.

Dosya inceleme talebi için kullandığım dilekçeyi aşağıda örnek olarak paylaşıyorum.

 

ANKARA  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI\'NA

Dosya Soruşturma No: 2020/

                                                                                

MAĞDUR                               : Adı Soyadı

VEKİLİ                                     : Av. Bersu KILIÇ

KONU                                     : Soruşturma dosyasının Uyap üzerinden incelenmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :                   

 

      Mağdur E.L.\'in  haklarının gerektiği  gibi savunulması açısından ve  CMK md. 2, 153 ve 157, Avukatlık Kanunu md. 2, 46. ile T.C. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 09.12.2013 tarih, 87742275-659-0289-2012/658/57864 sayı ve "Soruşturma aşamasında avukatların dosya içeriği incelemesi" konulu genelgesi ve Adalet Bakanlığı\'nın 10.03.2020 tarih 27776521-708.01-E.401/4167 sayılı yazısı (EK-1), Adalet Bakanlığının 05.04.2020 tarihinde internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama (EK-2) ve Türkiye Barolar Birliğinin 30.03.2020 tarih ve 2020/31  duyuru no\'lu (EK-3) açıklamaları doğrultusunda 2020/ Soruşturma No\'lu dosyanın Uyaptan mağdur vekili olan tarafımca incelenmesi için talepte bulunulması gereği hasıl olmuştur.                            

 SONUÇ VE İSTEM                                :   Yukarıda belirtilen  gerekçelerle işbu dilekçeye konu soruşturma dosyasının uyap üzerinden tarafıma açılmasını talep etmekteyim. 16.04.2020

Av.Bersu KILIÇ

EKLER                                     :

1-Adalet Bakanlığının 10.03.2020 tarih, 27776521-708.01-E.401/4167 sayılı yazısı

2-Adalet Bakanlığının 05.04.2020 tarihinde internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama

3-Türkiye Barolar Birliğinin 30.03.2020 tarih ve 2020/31 numaralı duyurusu


DİKKAT!

Web sitesindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Bersu KILIÇ KOPAN'a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitedeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.