Sıkça Sorulan Sorular

 • Avukata danışmak ücretli midir?
  Avukata Danışmak Ücretli Midir?


  Avukata danışmak doktora muayene olmaya benzer, avukatın hukuki sorununuza ayıracağı vakti ve emeği karşılığında avukata belirli bir danışma ücreti ödenmesi gerekmektedir. Danışmanın avukatın ofisinde olması, online olarak yapılması ya da danışılacak konuda hukuki bir işlem başlatılıp başlatılmayacağı gibi durumlara göre danışmanlık ücreti değişmektedir.

 • Avukattan online danışmanlık alınabilir mi?
  Avukattan Online Danışmanlık Alınabilir Mi?

  Şehir dışında veya farklı ülkede olan kişiler adına online hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi mümkündür. Online hukuki danışmanlık hizmeti almak isteyen kişiyle randevu saat ve günü belirlenir, akabinde telefon, e-posta gibi kitle iletişim araçlarıyla görüntülü, sesli veya yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilebilmektedir. Online avukat danışmanlık hizmeti avukat ile yüz yüze ofiste görüşme imkanı olmayan kimselere kolaylık sağlamaktadır.
 • Danışmanlık hizmeti alırken belge göndermem gerekir mi?
  Danışmanlık hizmeti alırken evrakları getirmem gerekli midir?

  Danışmanlık hizmeti alırken elinizde konuya ilişkin olan tüm evrakların avukata gönderilmesi gerekmektedir.  (sözleşme, mahkeme kararı, ihtarname gibi) Evrakların tarafımıza e-posta yoluyla veya başka iletişim kanallarıyla gönderilmesi mümkündür. Evraklar incelendikten sonra konuya ilişkin görüşme yapılması danışanın alacağı danışmanlık hizmetinden daha iyi faydalanmasını ve avukatın danışan kişiye sağlıklı bir hizmet vermesini sağlamaktadır. Bu nedenle evraklar her zaman önemlidir. Hukukta haklı olduğunuz bir dava söz konusu olsa dahi hukuk sistemi haklılığınızın ispatını bekler. Bu nedenle konuyla alakalı olabilecek her türlü evrakın, kayıdın, delilin muhafaza edilmesi ve avukata iletilmesi gereklidir.
 • Avukata verdiğim bilgiler gizli kalır mı?
  Avukata verdiğim bilgiler gizli kalır mı?


  Avukat mesleği faaliyeti esnasında müvekkiline dair her bir bilgiyi mesleği gereği saklamakla yükümlüdür. Müvekkilinin kendisine vermiş olduğu bilgiler "gizlilik" kapsamındadır. Ayrıca müvekkilinin davasına ilişkin bilgiler ile kendisine vermiş olduğu bilgiler meslek etiği gereği sır niteliğinde olacaktır.
 • Duruşmalara avukatla birlikte mi giriyoruz?
  Duruşmalara avukatla birlikte mi girilir?

  Davanızda sizi temsil etmesi için bir avukatla anlaşmanız halinde avukatınız sizin temsilen duruşmalara katılacaktır. Sizin bizzat katılmanıza gerek kalmayacaktır. Ancak katılmak isterseniz de buna mani olacak bir durum yoktur. Duruşmalara avukatınız ile beraber katılabilir, davanızı takip edebilirsiniz. 


 • Her dava için aynı masraf mı ödenecektir?
  Her dava için ayrı masraf mı ödenecektir?


  Her davanın konusu, delilleri, iddiaları, savunmalı farklılık göstermektedir. Bu nedenle elbette her davanın masrafı aynı değildir. Davada kurumlara yazılacak belgeler, taraf sayısı, tebligat masrafları, bilirkişi, keşif masrafları davanın türüne göre değişkenlik göstermektedir.
 • Dava açıldıktan sonra davamı geri çekebilir miyim?
  Dava açıldıktan sonra davamı geri çekebilir miyim?


  Dava açılması sonrasında davayı geri çekme hakkı bulunmaktadır; ancak bazı davalarda kişi davasını geri çekmiş olsa dahi dava devam edebilecektir. Özellikle ceza davasında bazı suçlarda kişi şikayetini geri çektiğini bildirse veya karşı tarafla uzlaşma sağlandığını, bu yüzden şikayetçi olmadığını ifade etmiş olsa dahi kamu davası olarak devam edecektir.
 • Vekaletname nasıl çıkarılmaktadır?
  Vekaletname nasıl çıkarılmaktadır?


  Vekaletname ancak noter aracılığıyla çıkarılabilir. Yurtdışında yaşayan kimseler ise konsolosluklar aracılığıyla vekaletname çıkarabilmektedir. Hukuki destek ve vekillik hizmeti almak isteyen kimsenin vekaletname çıkartması şarttır. Avukat, vekaletname çıkarılması için gerekli olan bilgileri verecektir. 18 yaşından küçüklerin vekaletname çıkarabilmesi için ebeveynlerinin huzurunda notere gitmesi gerekmektedir. 
 • Dava açarken ne kadar ödeme yapmam gerekiyor?
  Dava açarken ne kadar ödeme yapmam gerekiyor? 


  Her davanın süreci, konusu farklı olacağından ücreti de farklılık göstermektedir. Dava üzerinde ne kadar çalışılacağı, dava açarken ne kadar masraf gerektiği (yatırılması gereken harçlar, giderler), davanın süresine göre ücret de değişiklik göstermektedir. Avukat, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesi altında bir ücret belirleyemeyecektir.
 • Davam ne zaman sona erer?
  Davam ne zaman sona erer? Davalar ne kadar sürer?

  Davaların süreci mahkemenin iş yoğunluğuna, delillerin toplanma sürecine, duruşma günü atanmasına göre değişkenlik göstermektedir. Dava sürecini hızlandırmak adına ANB Hukuk Bürosu olarak müvekkil menfaatine uygun sonuçlanması amacıyla özverili bir şekilde çalışarak vekillik hizmeti gerçekleştirilecektir. Av. Bersu KILIÇ KOPAN'ın kurucusu olduğu ANB Hukuk Bürosu, dosyaya gelen giden evrak kontrol edilecek, eksik olan belgelerin getirtilmesi talep edilecek, duruşma günlerinde müvekkilini temsil ederek kısa sürede sonuçlandırmak için tecrübe ve bilgisiyle çalışmalarını gerçekleştirecektir.
 • Kendi davamı kendim açabilir miyim?

  Kendi davamı kendim açabilir miyim?

  Evet açabilirsiniz. Fakat hukuk çok karmaşık ve incelik isteyen bir alandır. Profesyonel bir yardım hem zamandan hem paradan tasarruf sağlar. Haklı çıkmak, haklı olmaktan çok farklıdır. Duruşmada dile getirdiğiniz yanlış bir cümle, dilekçenizde yer alan hatalı bir beyan davanızı zor durumlara sokabilir ve haklıyken haksız duruma düşmenize sebep olabilir.

 • Nafaka alır mıyım ya da öder miyim?

  Nafaka alır mıyım ya da nafaka öder miyim?

  Nafaka konusunda eşlerin ekonomik durumlarına ve boşanma nedeniyle yoksulluğa düşüp düşmeyeceklerine bakılır. Ekonomik durum araştırması yapılırken eşlerin üzerine kayıtlı ev ve araç olup olmadığı, aylık gelirleri gibi konular mahkeme tarafından araştırılır.  • Yurtdışında boşandık fakat Türkiye'deki kayıtlarda hala evli görünüyoruz.We got divorced abroad, but we still appear to be married on records in Turkey.

  Yurtdışında verilen boşanma kararları Türkiye'de kendiliğinden geçerli olur mu?

  Yurdışında verilen boşanma kararı ülkemizde kendiliğinden geçerlilik kazanmaz. Öncelikle dava açılarak kararın tanıma ve tenfizinin yapılması gerekmektedir. 

  Divorce decision made abroad does not automatically become valid in our country. First of all, a lawsuit must be filed and the recognition and enforcement of the decision must be made.


 • Aile İçi Şiddete Uğruyorum Aile Mahkemesine Başvursam Neler Yapabilirim?

  Aile içi şiddete uğruyorum. Devletten yardım alabilir miyim? Devlet koruma sağlar mı, sığınacak yer verir mi?

  Aile  içi şiddete uğruyor ve avukat tutacak maddi güce sahip değilseniz. Ankara Barosu Gelincik Merkezinden yardım alabilirsiniz. Merkeze 444 43 06 hattından ya da Ihlamur Sokak No:1 Kızılay/ANKARA adresine giderek ulaşabilirsiniz. Ancak merkezden yardım alabilmek için maddi gücünüzün yeterli olmadığına ilişkin bir takım evraklar gereklidir. Evraklarla ilgili detaylı bilgiyi merkezden alabilirsiniz. 

  Şiddete maruz kalan bireyler genelde karşı tarafın tehditlerinden ve sonuç alamamaktan çekinmektedir. Ancak şiddete uğrayan aile bireyleri için en etkili yöntem Aile Mahkemesi ve Cumhuriyet Savcılıklarına başvurudur. Aile Mahkemesine aile içi şiddet sebebiyle yapılacak başvurular  neticesinde koruyucu ve önleyici tedbir kararları alınabilir. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

  • Aile konutundan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun şiddet gören ve çocukların kullanımına ayrılması,
  • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşamaması,
  • Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
  • Bulundurulması veya taşınması kanunen izin verilen silahları emniyet görevlilerine teslim etmesi,
  • Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,
  • Şiddet uygulayan aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise (4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla) tedbir nafakasına hükmedilebilir.

  Yukarıda bahsedilen alınabilecek tedbirler uygulamada en çok ihtiyaç duyulanlardan bahsedilmiş olmakla birlikte  bütün tedbirler burada yazılanlarla sınırlı değildir. Ayrıca bu tedbirler olayın mahiyetine göre hem kadın hem erkek hem de çocuklar için alınabilmektedir. 

  Ayrıca şiddet görmeniz halinde Şiddet Önleme Merkezleriyle iletişime geçerek yardım isteyebilir, sığınma evine yerleştirilmek için talepte bulunabilirsiniz. 

 • Hakkımda İcra Takibi Başlatıldı Ne Yapmalıyım?

  Hakkımda İcra Takibi Başlatıldı Ne Yapmalıyım?

  Borcunuz var ise en kısa zamanda ödeyerek icra dairesinde çıkması muhtemel masrafların bir kısmından kurtulabilirsiniz. Borcunuz faiz işlemiş olması sebebiyle sizin düşündüğünüzden fazla bir rakam gelmiş olabilir.  Borcunuz var ancak  faiziyle birlikte dahi size gelen kağıtta yazan miktar kadar borcunuz olmadığından eminseniz süresi içerisinde icra dairesine itiraz ettiğinize ilişkin bir yazı vermeniz gerekmektedir. İcra takibine süresi içerisinde itiraz edilmemesi halinde icra takibi kesinleşir ve aleyhinize haciz işlemleri başlatılabilir.

  Bazı durumlarda tebligat kişi evde olmadığı için muhtara da bırakılabilmektedir. Bu durumda muhtarın tebligatı aldığı tarih tebliğ tarihi olmaktadır.  Yani muhtardan tebligatı almaya gitmeyerek süreci uzatmak mümkün değildir. Bu gibi durumlarda ödeme emri ya da icra emrini tebliğ alır almaz anında uzman bir avukattan hukuki yardım alınmalıdır.

  Her halükarda bir avukat ile çalışmanız menfaatinize olacaktır.

 • Mahkemeden bir kağıt geldi ne yapmalıyım?
  Hukukta işlemler çoğunlukla süreli olduğu için hak kaybına uğramamanız adına evrak elinize ulaşır ulaşmaz bir avukata danışmak gereklidir.
 • Ücretlerim gününde ödenmiyor. Ne yapabilirim?
  İş Kanuna'na göre işveren işçilerin ücretlerini gününde ödemek zorundadır. Eğer işveren ödemiyorsa iş akdinizi haklı nedenle feshedip kıdem tazminatı ve diğer sosyal haklarınızı almaya hak kazanırsınız. 
 • Noterden İhtarname Çekerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

  İhtarname bir alacağın ya da hakkın yazılı olarak muhatabından genellikle noter kanalıyla talep edilmesi, hakkının ya da alacağının ödenmemesi  halinde karşılaşabileceği maliyetin ve hukuki sonuçlarının muhatabına dava öncesinde hatırlatılmasıdır.

  Size karşı ihtarname çekilmişse cevaplarınızı ve varsa taleplerinizi aynı şekilde yine noter kanalıyla ihtarname çekerek bildiriniz.

  İhtarnamenizde sayfa ve satırın sayısı, ihtar çekenlerin sayısı, imza sayısı arttıkça ödeyeceğiniz ihtarname masrafı da artacaktır.

  Her durumda ihtarname çekilmesi gerekli değildir. İhtarname çekilmesinin anlamsız ve sonuçsuz olabileceği durumlar da vardır. 

  Avukatlık ofisimiz internet üzerinden ihtarname yazımında sizlere yardımcı olmaktadır. Yapmanız gerekenler;

  • Sorunuzu av.bersukilic@gmail.com 'a iletiniz.
  • Size verilen hesap bilgilerine 300 TL (Üçyüz Türk Lirası) yatırınız. Banka ödendi belgesini- dekontu av.bersukilic@gmail.com adresine gönderiniz.
  • İhtarname tarafımızdan hazırlanarak size mail gönderilecektir. Bu ihtarname ile en yakın noterden yasal süreci başlatabilirsiniz. (Çalıştığınız yerden farklı bir yerde bulunuyor olsanız dahi ihtarname çekebilirsiniz.)
  • Bu sürecin tamamen avukat tarafından takip edilmesini istiyorsanız öncelikle avukat adına noterden vekalet vermeniz gerekmektedir. Bu ihtimalde ücret değişecektir. (Avukat ile farklı ilde olsanız dahi ihtarname çekilebilmektedir.